Vad säger lagen när du ska renovera? Tips om Bygglov & Bygganmälan

Ordinära renoverings-och reparationsarbeten i ditt hem kan du sätta igång med direkt; självklart med förbehållet att du vet vad du syssslar med.

Är du osäker på vad som gäller kan det vara bra att ha en smula koll på vad lagen säger.

Lagen delar in byggnadsarbeten i 3 olika grupper beroende på vilka slags förberedelser som krävs. Vi ska titta lite närmare på dessa framöver.

Faller inte bitarna på plats ändå, kan du alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen. Det ska också sägas att reglern kan vara olika i olika delar av landet.

Faktorer som tas i beaktan när du behöver lagligt stöd för ditt bygge är exempelvis omfattningen på arbetet, hur din omgivning (grannar, miljö, natur etc) påverkas av ditt arbete och resultatet av arbetet, samt vilka slags bestämmeler och restriktioner som finns i byggområdet.

1. Arbeten som inte kräver bygganmälan eller bygglov.

Det är fritt fram att sätta upp en friggebod på din tomt; eller två. Maximalt är två byggnader om sammanlagt 15 kvm och högst 3 meter till taknocken, samt att det ska vara minst 4,5 meter från byggnaden till tomtgränsen.

Däremot får du inte vidta åtgärder i samband med bygget som innebär en ”väsentlig förändring” av ventilation, vatten, avlopp, eldstäder eller rökkanaler samt hissar.

På samma sätt kan du:
# bygga en utegrill
# lägga ett utegolv
# bygga mindre trappor
# bygga räcken samt skärmtak som ej är större än 12 kvadratmeter
och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

Du kan också :

# sätta upp en mur eller ett plank som inte överstiger 1,8 meter i höjd + inte sträcker sig mer än 3 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

2. Arbeten som kräver bygganmälan

Som du säkerligen kan räkna ut behöver du bygganmälan för arbeten som överstiger de områden och dimensioner i förra delen. Som exempelvis att bygga till eller om en fastighet, att påverka bärande delar i en byggnad eller förändra dess planlösning på ett genomgripande sätt.

När du skickar in en bygganmälan behöver du undertecknat samtycke från grannarna, skissar och ritningar ska bifogas. Din bygganmälan måste skickas in minst 3 veckor före du sätter igång med bygget. Det kan vara en bra idé att anlita en byggkonsult för ett dylikt uppdrag.

3. Arbeten som kräver bygglov

Det finns en tumregel här. Samtliga arbeten som förändrar byggnadens utseende och karaktär kräver bygglov.

I detta ingår nybygggnad, t.ex en carport, samt tillbyggnad som ökar byggnadens befintliga volym, såsom när man gräver ut källaren eller bygger in balkongen för att få ytterligare ett rum.

En person måste stå som ansvarig för byggnationen. Du kan i vissa fall själv stå som kvalitetsansvarig om det gäller ett mindre åtagande och, givetvis, att du kan påvisa att du har rätt kompetens.

Bäst är att anlita yrkesmänniskor för detta arbete.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes