Säkerhet & Skydd för Hemmasnickare # 6 grundtips för potentiella klantskallar

Varje Snickare och hantverkare av professionellt snitt vet om att säkerhet alltid kommer först.

Men att skapa en säker miljö att jobba i kan innebära många olika saker. Allt från ordning och reda till mer handgripliga åtgärdet under tiden för projektet.

Vi kan börja med ordning och reda. Eller som devisen lyder: var sak på sin plats. Har du exempelvis ett hobbyrum att tillgå, rekommenderar vi att du använder en kombination av öppna hyllor, lådor och skåp.

På hyllorna förvarar du sånt som du brukar ofta som skruvar, spikar, färg och liknande. I lådor och skåp förvarar du verktyg som du använder mer sällan och som på så vis skyddas från damm och smuts.

Verktygen kan du förvara på många olika sätt, en grund är givetvis att du tar hänsyn till verktygets specifika underhållningskrav.

Eggverktyg ska exempelvis alltid förvaras med eggskydd och undvika kontakt med hårda ytor. Många fördrar att förvara verktyg genom att hänga upp dem på väggen – en klassiker är att rita av vertkygets kontur eller form mot väggen så att man vet var de hör hemma.

För din egen säkerhet när du jobbar följer här 6 snabba tips:

  • 1. Håll alltid snyggt och prydligt runt omkring dig när du arbetar. Det förhindrar snubbelolyckor och klantigheter, minskar brandrisk, och skapar förutsättningar för ett effektivt tillvägagångssätt.
  • 2. Stå stadigt när du jobbar. Använd skor med bra sulor som inte glider, se alltid till att du har bra stöd och balans när du behöver använda kraft.
  • 3. Undvik löst sittande kläder när du arbetar med eldrivna verktyg. En skjortärm eller stor tröja som inte är nedstoppad kan ryckas med in i maskinen…och få otäcka konsekvenser.
  • 4. Använd skyddsglasögen när så krävs, exempelvis när du använder elektriska hyvlar eller sågar. När du jobbar med dessa är det vanligt med flygande flisor och såna vill du inte ha i ögonen. Använd även hörselskydd och andningsskydd när så behövs.
  • 5. Se till att allt material du jobbar med sitter fast ordentligt. Ett ämne som plötsligt lossnar kan vara farligt, exempelvis när du borrar eller sågar.
  • 6. Använd bara verktyget till vad de är avsedda för, speciellt elverktygen. Ta inga chanser eller hitta på kreativa lösningar med osäker utkomst.
Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes