Priset på Hantverkstjänster höjs med Rot-avdraget

Rot-avdraget är för de allra flesta heminredare, designers, hantverkare, snickare och hemmafixare en positiv sak.

Men det finns en baksida, som förvisso inte uppväger de positiva egenskaperna – om vi inte passar oss. Undersökningar visar nämligen att priset per timme för att hyra en hantverkare i Stockholm har gått upp med över 20% de senaste två åren.>

En teori är alltså att hantverkare höjer priserna eftersom det priskänsligheten sjunker i och med ROT-avdraget. Och visst, det är klart att hantverkare ska tjäna pengar. Men vi får så upp så att detta inte blir ett nollsummespela, där ROT-avdraget mest blir en ”pappersprodukt” att täcka upp för skyhöga hantverkspriset.

Om denna utveckling bara gäller för hantverkare i Stockholm eller är densamma i övriga landet finns det idag inga undersökningar på.

Du kan läsa mer om detta i följande artikeln på DN.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes