Ombyggnadsstöd, LSS och assistansanordnare

Egentligen är vi inte något expertforum vad gäller situationen för personer i behov av personlig assistans, som lever med en funktionsnedsättning, men vi har noterat en ökning av förfrågningar på sistone som har med så kallad ombyggnadsstöd, eller ombyggnadsbidrag, att göra.

Detta stöd ges av kommunen och till personer som vill bygga om sitt hem för att få underlätta vardagen. Rent konkret kan det handla om allt möjligt. Som att sätta in bättre belysning och sänka trösklar, till att skapa lösningar för att ta sig upp till andra våningen, bredda dörrar eller skapa en mer lättframkomlig entré till ytterdörren.

För dig som är intresserad av detta finns lite olika vägar. Exempelvis kan man börja med att prata med en LSS – handläggare på Stockholms kommun. Du kan också kolla med ditt assistansföretag vad det finns för möjligheter att avsätta pengar i assistansersättningen till ett sådant projekt.

Var beredd på att argumentera för din sak, både muntligt och formellt. En tips är därför att du noga kartlägger vilket behov av förändringar och eventuella utbyggnader du har i hemmet innan du kontaktar kommunen eller ditt assistansbolag. Att vara konkret och tydlig är det bästa receptet för att nå framgång och få gehör för dina idéer.

No comments yet.

Lämna ett svar

Powered by WordPress. Designed by WooThemes