Renovering & Nybyggnad – vad kan du göra själv och vad bör överlåtas till en fackman?

Vi ser det ganska ofta. Hur hobbysnickare och ambitiösa ”gör-det-självare” tar sig vatten över huvudet.

Krävande uppgifter, som exempelvis VVS-arbeten, badrumsrenovering, elektriska installationer eller bärande konstruktioner. I detta fall rekommenderar vi alltid att du vänder dig till ett yrkesproffs.

Lagen och, inte minst, försäkringsbolagen, är väldigt tydliga med vad ett amatör kan göra och inte göra. Klampar du ändå in på fackmannens revir och ”chansar” kan det stå dig dyrt.

Under årens gång har vi mött åtskilliga människor som ångrat att de ”chansade” och som insett värdet, både det ekonomiska och personliga, av att göra rätt från början.

Ett absolut måste är att alla fasta, elektriska installationer ska utföras av en behörig elektriker. Fel och brister ökar risk för brand eller att man får ström genom kroppen.
1. Lek inte med elden!
2. Var inte dumsnål.
3. Gör rätt från början.
4. Det lönar sig alltid i längden.

# Vad får du göra själv i termer i elektricitet och VVS?

El:

  • Du får byta fasta vägguttag, strömbrytare, lamputtag eller proppar (men du får inte ändra eller komplettera den fasta installationen).
  • Du kan byta eller montera stickkontakter, lampproppar, lamphållare, skarvuttag eller sladdströmbytare.

OBS! Gör inget av detta om du inte vet hur du ska gå tillväga.

VVS:

  • Du får byta packningar i kranen.
  • Du får rensa avloppsledningar och vattenlås.

Allt annat anlitar du en rörmokare till.

Svåra arbeten – anlita fackman!

Plåtslageriuppgifter, att täta ett tak och mycket annat är uppgifter som vi inte rekommenderar amatörer att ge sig på. Är det en svår uppgift du står inför, och vars misslyckande kan få vidsträckta konsekvenser, ska du alltid kontakta ett proffs.

Om inte annat så för att fråga om råd hur du bör gå tillväga. Förnuft, säkerhet och långsiktighet är alltid grundstommar i ett lyckat byggprojekt, vare sig du utför det själv eller anlitar någon annan.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes