Nya elverktyg i lådan? Bekanta dig med verktyget!

Ett vanligt misstag bland hemmafixare och hantverkare av det mer ”amatörmässiga” slaget är att man blir en aning ivriga när ett nytt elverktyg har inhandlats.

Och tro oss; vi vet hur det känns. Hur det liksom bubblar i kroppen av att få testa det nya verktyget och komma igång med projektet. Men denna brådska kan bli kostsam.

Därför rekommenderar vi alltid att det första du gör när du köpt ett nytt elverktyg är att bekanta dig med det, ordentligt!

Det är nämligen inte bara material och hem som kan ta skada om du använder verktyget utan att känna till dess möjligheter och begränsningar. Även dina kropp kan skadas.

Se därför till att du vet vad du sysslar med innan du sätter igång på allvar.

Här följer några viktiga punkter att tänka på.

  • Läs alltid bruksanvisningen noga. Se till att du lär dig maskinens alla funktioner innan du börjar använda den i ”skarpt läge”.
  • Kontrollera alltid maskinen innan du startar den. Är det skador på sladden? Är några delar lösa? Se den ut att vara i fullgott skick?
  • Använd den skyddsutrustning som medföljer med respekt, exempelvis skyddskåpa eller sidhantag. Dessa finns där av en anledning.
  • Tänk på att bara använda maskinen till vad den är avsedd för. Undvik ”kreativa lösningar” om du inte är helt säker på vad du sysslar med. Elverktyg är inga leksaker och ska användas med respekt. Denna devis gäller såväl professionella hantverkare i Stockholm som hobbysnickare.
  • Använd alltid de tillbehör som rekommenderas. Är du osäker så fråga personalen i bygghandeln. Se alltid till att tillbehören är riktigt monterade.
  • Använd skyddsglasögon, hörselskydd och andnigsskydd när så krävs.
  • Förvara dina verktyg oåtkomliga för barnen.
  • Se till att du alltid står stadigt och kontrollerat när du arbetar. Fatta aldrig några hastiga beslut. Tänk noga igenom vad du sysslar med och vad du ska göra.

Ett ord till alla hanverkare och hobbyfixare därute: respekt. Eldrivna verktyg är detsamma som kraftfulla verktyg med potential att göra stor nytta, men också stor skada om man inte är försiktig. Därför är det alltid viktigt att tänka efter ytterligare en gång om du blir osäker under arbetsprocessen.

Ta inga risker. Säkerhet kommer först, resultaten därefter.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes