Archive | Uncategorized

Ombyggnadsstöd, LSS och assistansanordnare

Egentligen är vi inte något expertforum vad gäller situationen för personer i behov av personlig assistans, som lever med en funktionsnedsättning, men vi har noterat en ökning av förfrågningar på sistone som har med så kallad ombyggnadsstöd, eller ombyggnadsbidrag, att göra. Detta stöd ges av kommunen och till personer som vill bygga om sitt hem […]

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by WooThemes