5 Viktiga Steg för att Brandsäkra ditt Hobbyrum

Nästan alla aktiviteter med hög frekvens av friktionsarbeten och mycket verktyg i omlopp medför en brandrisk.

Och detta påpekar vi inte för att du ska gå omkring och vara rädd och nojjig över brandfaran när du snickrar. Givetvis händer olyckor och bränder relativt sällan, men inte desto mindre är det viktigt att vara medveten om riskerna.

Ett råd från oss är därför att genast se över hur brandsäkert ditt hobbyrum är – och vad du eventuellt kan vidta för åtgärdet som ökar säkerheten och skapar förutsättningar för ett snickrande utan potentiella eldslågor runt hörnan.

Här följer 5 steg du bör gå igenom:

 1. Rökförbud i hobbyrummet är förstås en grund. Det säger sig själv att det inte hör ihop med ett rum där det finns brandfarliga oljor och vätskor, lättantända träslag och hyvelspån – för att nämna några material som lätt börjar brinna. Fimpa utanför hobbyrummet!
 2. Reda upp sladdhärvorna. Massor av så kallade tjuvgubbar som sitter i varandra i en ostrukturerad röra är absolut ingen bra lösning om du nu har brist på vägguttag. Ta istället dit en elektriker omgående och se till att fixa några stycken!
 3. Självantädning kan uppstå om du inte lägger gamla trasor med terpentin eller olja i brandsäkra behållare, eller eldar upp dem på ett kontrollerat sätt efter användning.
 4. Investera i en brandsläckare som är förbehållen ditt hobbyrum. 6 kilos pulversläckare är perfekt för ändamålet, enkel att hantera samtidigt som den kan släcka brändet i de flesta ämnen, även i elektriska verktyg och maskiner.

  Har du redan en brandsläckare så kan det vara bra att hålla koll på datumet för hållbarhet. Rekommenderat är att lämna den på kontroll med några års mellanrum. En brandsläckare som inte fungerar är faktiskt värre att ha på plats än att inte ha någon alls.

  En sådan inger nämligen en falsk känsla av säkerhet som kan visa sig förödande om olyckan är framme.

 5. Slutligen brukar vi alltid rekommendera ordning och reda som den bästa säkerhetsfaktorn. En devis som även har bäring för brandsäkerhet. Se alltid till att ha var sak på sin plats, jobba säkert och håll ordning under tiden du jobbar.

  Då skapar du förutsättningar för en brandsäker miljö samtidigt som arbetet flyter effektivt.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes