8 Topptips för rätt sågteknik

Att såga kräver verkligen sin man eller kvinna. Det kan vara både tålamodskrävande och kräva en hel del av din kroppsliga förmåga.

Svett, svordomar och blod är vanliga resultat när man har varken eller. En grund när man ska såga är planering – och att använda rätt slags teknik. Faller både dessa komponenter på plats är sannolikheten större att man får ett önskat resultat.

Här följer 8 tips från oss för att hjälpa dig att såga rätt (och rakt).

1. Se först och främst till att materialet som du ska såga i är ordenligt fastspänt. Det ska fästas vid underlaget med en tving eller hållas i kläm med ditt knä eller kropptyngd.

2. Arbeta i en ergonomsikt korrekt arbetsställning. Du ska exempelvis alltid fästa ditt ämne så att du står böjd över sågen. Då sparar du energi. Det bör vidare vara en rät linje mellan sågbladet och det öga som du ”siktar” med. Med din fria hand så håller du i ämnet, vid sidan av sågspåret. Om du står på golvet bör du stå bekvämt och stadigt med fötterna brett isär.

3. Börja säga genom att först göra ett litet snitt i ena kanten medan du stöder sågbladet med tummen. Spåret måste vara på rätt sida om blyertsstrecket som du mät ut. När du sågat färdigt ska strecket synas på den bit du ska använda.

4. Såga alltid med långa och jämna tag. Noviser har en tendens att krampa för mycket runt sågen och trycka den alldeles för hårt mot underlaget. Effekten av detta blir att sågas kilas fast eftersom den böjs åt ena eller andra sidan. Det är alltid sågen som ska göra jobbet, du ska styra och se till att sågen hamnar i rätt linje.

5. Du behöver kontinerligt kontrollera att du håller sågen i rätt vinkel och att den följer det blyertsstreck som du ritat. Använd vinkelhaken och räta upp sågen om du lutar bladet. Med lite övning kan du dessutom använda vinkelhaken som gerstöd, men då måste du hålla den bakom den punkt där tänderna arbetar.

6. Fokusera extra noga i början och slutet. Det är sågningens ”kritiska punkter”. När du nästan är helt igenom sänker du farten och är väldigt, väldigt noga med att exakt följa blyertsstrecket på kanten.

7. Försök alltid eftersträva rena sågsnitt. Det är viktigt att de synliga kanterna blir snygga. Det fixar du genom att låta den sista flisan som kapas bort vara på ämnets undersida. Då behöver du mao föra sågen vågrätt de sista dragen så att spåret på kanten närmast dig är avslutat innan den sista biten på undersidan sågas bort.

8. Se alltid till att ha fullgod belysning när du sågar, det är minst lika viktigt som vid annat arbete. I dålig belysning är det lätt att göra misstag och luras av skuggor från vinklar och vrår.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes